مطالب مفید

معرفی بنیاد امام محمد باقر علیه السلام

معرفی بنیاد فرهنگی حضرت امام محمد باقر علیه السلام
مغزهای متفکر ومتعهد،گرانبهاترین سرمایه هر ملت بوده وبقای حیات فرهنگی و پیشرفتهای علمی وفنی هراجتماعی متضمن شکوفا شدن استعدادها و ارج نهادن به نیروهای اندیشمند و تحقق آن می باشد.

درکشور عزیز ما ایران متأسفانه طی قرون متمادی بعلت حاکمیت استبداد و نفوذِ استعمار همه جانبه بویژه فکری وفرهنگی،استعداد صاحبان نبوغ و اندیشه یا اسیر زر  و زور قدرتمندان شده و یا بخاط عدم تسلیم، محکوم به فنا گشته و یا بعلت فقدان بضاعت مال و عدم رهبری صحیح،عقیم مانده و خسارتهای جبران ناپذیری برملت ما خصوصاً و برجامعه اسلامی عموماً تحمیل گردیده است.

اینک به شکرانه تثبیت نظام جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی در ایران و زعامت ولی فقیه،به منظور جبران خسارتهای سهمگین گذشته و تحقق رهنمودهای ارزشمند رهبری انقلاب اسلامی،حضرت آیت ا... العظمی امام خمینی مدظله العالی در بکارگیری کلیه استعدادهای موجود درجامعه جهت حصول استقلال همه جانبه و رهایی از وابستگی های غربی وشرقی و بپاس بزرگداشت ارواح طیبه شهدای اسلام و ارج نهادن به فداکاریهای شهدای زنده،لزوم شروع جهاد فکری اسلامی بیش از پیش احساس می گردد و براین اساس افرادی احساس مسئولیت شرعی و اجتماعی نموده و بر آن شدند که با برخورداری از امکانات سازمانهای ذیربط و افراد خیّر،این سرمایه های بالقوه را حمایت نموده و ضمن تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان محیط رشد وتعلیم وتحقیق وتعالی را برای اینگونه افراد فراهم نمایند وامید آنکه در پرتو این خدمت خالصانه از به هدر رفتن وفرار مغزها و انحراف وسوء استفاده از آنان جلوگیری شده وجامعه اسلامی از این استعدادها بنحو احسن بهره مند گردد.لذا بدین منظور در سایه الطاف خداوندی وعنایات خاصه حضرت ولی الله الاعظم حجت بن الحسن العسکری (عج) سازمانی تحت عنوان (بنیاد فرهنگی حضرت امام محمّدباقرعلیه السلام) تشکیل گردیده است.

 

متولدین ماه