آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30
بنیاد فرهنگی امام محمد باقر(ع)-دبستان پسرانه اندیشه - مدرسه هوشمند

لینک های مفید 

دانش آموزان و والدین محترم با استفاده از لینک های زیر و حساب کاربری خود از امکانات سایت استفاده نمایید. 

                                                                                                                                             

                                                      

تماس با ما

پل تمدن خیابان شهید خزایی خیابان صفوی نژاد جنب مسجد محمد رسول الله دبستان اندیشه
شماره تماس دوره اول     35583932
شماره تماس دوره دوم     35583931
واحد فناوری                  35583933
واحد مشاوره                 35583930