افتخارات

کسب مقام سوم استان در رشته تنیس روی میز در مسابقات جام پرچم
کسب مقام سوم استان در رشته تنیس روی میز  در مسابقات جام پرچم ...مشاهده ی مطلب 
قهرمانی تیم هندبال دبستان در ناحیه 6
قهرمانی تیم هندبال دبستان در ناحیه 6 ...مشاهده ی مطلب 
کسب مقام دوم مسابقات ورزشی فوتسال ناحیه شش
کسب مقام دوم در رشته فوتسال در ناحیه 6 را به خانواده ی بزرگ اندیشه تبریک عرض می نماییم . ...مشاهده ی مطلب