اطلاعیه پیش ثبت نام

بنیاد فرهنگی حضرت امام محمد باقر علیه السلام
دبستان اندیشه ( دوره ی اول و دوم)
 
قابل توجه والدین و دانش آموزان متقاضی ثبت نام
 
بنیاد فرهنگی امام محمدباقر علیه السلام یک مجموعه اعتقاد محور می باشد و ضمن تاکید بر تربیت مخاطبین دین باور در جهت حفظ ابعاد علمی و آموزشی تلاش می کند . 
 
 
زمان توزیع فرم پیش ثبت نام جهت شرکت در آزمون ورودی :    20 الی   30 اردیبهشت ماه 1402 
 
 
 
خواهشمند است موارد زیر را دقیقا مطالعه و مدنظر داشته باشید :
1- به جهت محدود بودن ظرفیت پذیرش همانطور که در فرم درخواست ثبت نام هم قید شده محل های دیگری را هم مد نظر داشته باشند زیرا  این دعوت هیچ گونه حقی برای ثبت نام ایجاد نخواهد کرد.
 
2- تمام مواد درسی پایه های قبل دانش آموز باید در کارنامه پایانی خیلی خوب باشد . (در صورت پذیرش در مراحل بعد،  باید مدارک ارائه گردد.)
 
3- زمان و روز حضور دانش آموز در مدرسه طبق جدول زیر خواهد بود .( حضور والدین ضرورتی ندارد فقط در ساعت پایانی جهت انتقال فرزند خود به مدرسه مراجعه نمایید.)
 
 ورودی کلاس دوم (اول  به دوم ) روز شنبه 20/3/1402  راس ساعت 8:30 الی 11:30 صبح
 
ورودی کلاس سوم (دوم  به سوم ) روز یکشنبه 3/21/1402  راس ساعت 8:30 الی 11:30 صبح
 
ورودی کلاس چهارم  (سوم  به چهارم ) : ظرفیت تکمیل می باشد.
 
 ورودی کلاس پنجم ( چهارم به پنجم ) روز دوشنبه 1402/3/22 راس ساعت 8:30 الی 11:30 صبح
 
ورودی کلاس ششم (پنجم  به ششم ) روز سه شنبه 3/23/1402  راس ساعت 8:30 الی 11:30 صبح
 
 
4- ارزیابی دانش آموزان براساس فعالیت های گروهی و کارگاهی و آزمون مداد کاغذی و... خواهد بود .
 
5- نتیجه پذیرفته شدگان مرحله اول حداکثر تا 5 روز بعد از تاریخ فوق اعلام خواهد شد.
 
6- در مصاحبه با والدین و دانش آموزان اولویت با مسائل پرورشی و همخوانی دانش آموز و خانواده با الگوها و روش های تربیتی و پرورشی بنیاد خواهد بود .
 
7- نتیجه نهایی و قطعی پذیرفته شدگان حداکثر تا پایان خرداد ماه فقط از طریق مدرسه و تلفنی اعلام می شود.
 
8- تلفن تماس مدرسه    33   -   35583930
 
                                                                                                                   با تشکر- ستاد ثبت نام دبستان
                                                                                                                              اردیبهشت 1402